BroodExpres Logo

BroodExpres

Wij halen uw brood op.
Wat bruikbaar is brengen wij naar de voedselbank en bestrijden daarmee het rattenprobleem.

Wat wij ophalen gaat naar de voedselbank, kinderboederij en afvalstort

Wij vervoeren uw goederen op eigen risico

Ondersteuners voor advies

Inleiding

In Escamp wonen ongeveer 100.000 bewoners. Veel inwoners in dit stadsdeel hebben te maken met veel uitdagingen en hebben geregeld minder kansen om deze uitdagingen succesvol aan te gaan. Mensen zitten bijvoorbeeld in een kwetsbare situatie omdat er veel bij elkaar komt. Bijvoorbeeld: armoede en/of schulden, psychische problemen, slechte leefbaarheid, weinig sociale samenhang of verouderde (schimmel)woningen. Het zijn zaken waar veel inwoners in Escamp mee te maken hebben. Het veroorzaakt enorme, alles verlammende stress. Slecht slapen, niet meer op het werk verschijnen, schooluitval, agressie, vluchtgedrag. In elk geval zien we vaak dat het leidt tot het niet meer openen van enveloppen, waardoor nieuwe rekeningen ook niet meer betaald worden. Een negatieve spiraal, waar het steeds moeilijker is uit te komen, zonder hulp. Om deze problemen het hoofd te bieden onderneemt het stadsbestuur allerhande projecten in met name Den Haag Zuidwest (regiodeal). Dit voorkomt dat mensen van de regen in de drup belanden en in sociaal en financieel isolement belanden. Wij willen dat mensen mee (kunnen) doen en hiervoor ook de kans krijgen. De gemeente zoekt altijd naar passende oplossingen om problemen te lijf te gaan. Hierop kan worden ingehaakt met het idee voor de Broodexpress.

Omdat er veel armoede is willen wij een oplossing bieden: een Broodexpress. Door mensen uit de uitkering te helpen, die broodresten in de buurt gaan opruimen en oud brood ophalen bij bakkers. Dit gaat vervuiling tegen en verbetert onder meer de leefbaarheid. Er zijn meerdere voordelen:

• Schone buurten
• Meer leefbaarheid
• Meer sociale samenhang
• Meer werkgelegenheid, minder bijstand
• Minder armoede
• Minder ongedierte
• Bewustwording buurt

Dit project gaat dus op meerdere gebieden voortgang realiseren op verschillende gebieden en domeinen. Het kost de gemeente geld, maar het biedt perspectief aan mensen en het bespaart op bijstandsuitgaven. Als dit project succesvol blijkt te zijn in de pilot, dan kan het uitgerold worden over meerdere gebieden.

Sinds eind vorig jaar heeft de gemeente Den Haag de oorlog verklaard aan ongedierte zoals ratten. Althans, aan inwoners die ervoor zorgen dat het knaagdier verwend wordt met broodresten en huisvuil. Of het nu Hagenaars zijn die een loopje naar de ondergrondse container te veel moeite vinden of mensen die vanuit geloofsovertuiging broodresten door de natuur willen laten opnemen, de gemeente accepteert vervuiling van de openbare ruimte niet langer. Dit plan sluit dus aan bij de ambities voor een schone stad. Den Haag moet zo min mogelijk een voedselplek zijn waar ongedierte graag verblijft of zelfs naartoe komt.

Meeuwen zijn Europees beschermd, maar dit betekent niet dat de wijken in Den Haag een walhalla moeten zijn voor deze dieren.
Op plekken waar veel overlast is zijn reeds broodbakken geplaatst. Die kunnen worden leeggehaald door de Broodexpress. Die beheren ook de staat van de containers. Nog belangrijker is dat we oud brood gaan ophalen bij supermarkten en bakkerijen in de buurten. Wij merken dat hiervoor zeker animo is. Oud brood dat niet meer eetbaar is kan bijvoorbeeld gebracht worden naar kinderboerderijen. Ander brood kan worden gebruikt bij sociale projecten die minima bijstaan. Zodat bruikbaar brood terecht komt bij de mensen die dit hard nodig hebben.
Er zijn in deze delen van de stad veel Turkse en Marokkaanse bakkers. Zij hebben lang niet allemaal een goede oplossing om oud voedsel handig weg te werken. Dit project ondersteunt hen hierbij en wel op een heel persoonlijke en klantvriendelijke manier. We komen langs en zo werkt dit project twee kanten op: we helpen door oud brood op te halen, maar kunnen hiermee goede dingen doen. En de ondernemer is van zijn afval verlost op een manier waarop ratten en ander ongedierte geen kans krijgt.
We maken de mensen er herhaaldelijk van bewust dat brood niet op straat moet worden gegooid. Er zijn gesprekken geweest met verschillende bakkers in deze stadsdelen die vaak veel brood over hebben en niet weten wat ze er mee moeten doen. Verhuisservice: Oude meubels ook weer brengen bij mensen die meubels zoeken. Via Facebook en website mensen werven.
Voor de Broodexpress wordt een stichting opgericht met een bestuur bestaande uit drie personen. Echter zijn daar op dit moment nog niet de middelen voor aanwezig. Vandaar dat in de startfase wordt gekozen om het budget eventueel tijdelijk in beheer te geven bij Mooi Escamp.

Doelstelling

Met de Broodexpress willen we verschillende problemen in het stadsdeel aanpakken door met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een voertuig diverse vormen van dienstverlening te bieden:

 • het rattenprobleem in Escamp gaan bestrijden door oud brood op te halen en een nieuwe bestemming te geven
 • Bijgeplaatst grofvuil verwijderen en naar de stort brengen
 • Bewoners met een kleine beurs ondersteunen met het verhuizen van spullen
 • Huisraad en kleding inzamelen en ter beschikking stellen aan mensen met een kleine beurs of mensen met problemen

Activiteiten

Om de activiteiten uit te kunnen voeren is gekozen om een busje te leasen. Op deze manier kunnen we zonder langdurige verplichtingen het project in de pilotfase uitproberen en zijn eventuele kosten voor onderhoud of verzekering gedekt.

 1. Broodexpress: Met een busje wordt bij diverse bakkerijen, winkels en supermarkten dagelijks het oud brood opgehaald en verdeeld over de voedselbank, kinderboerderij en vuilstort. De kinderboerderij Zuiderpark heeft al aangegeven graag deel te willen nemen aan dit project. Het busje wordt bemand door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die op deze manier ervaring op kunnen doen met het arbeidsproces. Diverse bakkerijen en winkels hebben al een intentieverklaring getekend om mee te doen. (zie bijlage)
 2. Dienstverlening aan ouderen: Voor buurtbewoners uit Escamp die slecht ter been zijn of anderszins beperkt bieden wij dienstverlening zoals het doen van boodschappen, klusjes, verhuizen van spullen etc…
 3. Verhuisservice: bewoners met een minimuminkomen kunnen een beroep doen op de verhuisbus om spullen te verhuizen.

Werkwijzen

We gaan in eerste instantie aan de slag in Escamp met een klein team van twee mensen uit de banenpool die starten met de Broodexpress. Er zijn al bakkerijen, winkels en een kinderboerderij die een intentieverklaring hebben getekend. Als de Broodexpress goed loopt, gaan we de diensteverlening uitbreiden met de verhuisservice en de klussendienst. We willen voor onze uitvalsbasis gebruik maken van inhuizing bij een bestaande organisatie zoals bij het theater Dakota, waar al contact mee is gelegd. Vanuit hier kunnen we de aanvragen goed verwerken en de administratie voeren.
Via een website, facebook en huis-aan-huis flyers willen we de dienstverlening bekend gaan maken in de wijken. Daarnaast hebben wij als initiatiefnemers een groot netwerk in de wijk en onder samenwerkingspartners. Wij werken bijvoorbeeld samen met thuiszorgorganisaties die het aanbod bekend gaan maken onder hun cliënten.
Voor de uitvoering van het project en de betrouwbaarheid naar bewoners is het belangrijk om herkenbaar te zijn als medewerker van de BroodExpress. Daarom vinden we het belangrijk dat de medewerkers bedrijfsjassen dragen met daarop het logo van de BroodExpress herkenbaar in beeld.
Om de verscheidenheid aan dienstverlening en klussen goed te kunnen verwerken maken we het eerste jaar graag gebruik van een boekhouder om de administratie in te richten, te controleren en een jaarverslag op te maken.
Om de medewerkers gemotiveerd te houden en aan de organisatie te binden willen we een keer per jaar een uitje organiseren met alle medewerkers als vrijwilligerswaardering.

Projectduur

We starten met een projectduur voor een jaar om de organisatie goed op poten te zetten en het aanbod bekend te maken. Als het goed loopt en er meer mensen bij ons kunnen komen werken zouden we het project graag uitbreiden naar andere wijken.

Resultaten

 • Minimaal twee mensen zijn aan de slag bij de Broodexpress om ervaring op te kunnen doen op de arbeidsmarkt
 • Minimaal vier dagen in de week wordt het oud brood opgehaald in Escamp, wat zorgt voor vermindering van de overlast van ratten en meeuwen

Partners

 • Bakkerijen, winkels, supermarkten voor de broodinzameling
 • Thuiszorgorganisaties voor verspreiden van het aanbod onder hun cliënten
 • Welzijnsorganisatie om het aanbod beter bekend te maken
 • Zelforganisaties uit Escamp die werken met bijvoorbeeld geïsoleerde vrouwen die alleen zijn komen te staan en gebruik willen maken van ons aanbod.

Contact

Mail ons je verhaal en gegevens dan nemen wij ze snel mogelijk contact met u op.
BroodExpres Logo

  © BroodExpres 2021